Làm quen với bản đồ1. Bản đồ:

Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất theo một tỉ lệ nhất định.

Ví dụ:

Video bài giảng:

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=5TPtgYeJUj8[/embedyt]

 

2. Một số yếu tố của bản đồ:

a. Tên bản đồ: cho ta biết tên của khu vực và những thông tin chủ yếu của khu vực đó được thể hiện trên bản đồ.

b. Phương hướng: người ta thường qui định: phía trên bản đồ là hướng Bắc, phía dưới là hướng Nam, bên phải là hướng Đông, bên trái là hướng Tây.


c. Tỉ lệ bản đồ: cho ta biết khu vực được thể hiện trên bản đồ nhỏ hơn kích thước thực của nó bao nhiêu lần. Tỉ lệ bản đồ phần lớn được biểu diễn dưới dạng tỉ số

Ví dụ: 1: 100000 có nghĩa là 1cm trên bản đồ bằng 100000cm (hay 1km) trên thực tế.

d. Kí hiệu bản đồ: được dùng để thể hiện các đối tượng lịch sử hoặc địa lí trên bản đồ. Tất cả các kí hiệu đó đều được giải thích trong bảng chú giải.

Ghi nhớ:

– Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất theo một tỉ lệ nhất định

– Một số yếu tố của bản đồ là: tên bản đồ, phương hướng, tỉ lệ bản đồ, kí hiệu bản đồ,…

Địa lí 4Trả lời

© 2024 Yoga Newclip - Theme by WPEnjoy