Trao đổi chất ở người – Khoa học 4

Trao đổi chất ở ngườiKhoa học lớp 4. Mục tiêu sau bài học học sinh biết kể ra những gì hằng ngày cơ thể người lấy vào và thải ra trong quá trình sống. Nêu được thế nào là quá trình trao đổi chất.


Khoa học lớp 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

Video bài giảng “Trao đổi chất ở người”:

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=a_POcjyB7z8[/embedyt]

 

1. Tìm hiểu về sự trao đổi chất ở người

Trao đổi chất ở người - Khoa học lớp 4

Trong quá trình sống, con người lấy thức ăn, nước, không khí từ môi trường và thải ra môi trường những chất thừa, cặn bã. Quá trình đó được gọi là quá trình trao đổi chất.

Con người, thực vật và động vật có trao đổi chất với môi trường thì mới sống được.


2. Viết hoặc vẽ sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường.

Trao đổi chất ở ngườiNội dung:

Hằng ngày cơ thể người phải lấy từ môi trường xung quanh thức ăn, nước uống, khí ô-xy và thải ra phân, nước tiểu, khí các-bô-níc. Quá trình cơ thể lấy thức ăn, nước uống, không khí từ môi trường xung quanh để tạo ra những chất riêng và tạo ra năng lượng dùng cho mọi hoạt động sống của mình, đồng thời thải ra ngoài môi trường những chất thừa, cặn bã được gọi là quá trình trao đổi chất. Nhờ có quá trình trao đổi chất mà con người mới sống được.

3. Câu hỏi:

  • Kể ra những gì hằng ngày cơ thể người lấy vào và thải ra trong quá trình sống ?

Trả lời

Hằng ngày, cơ thể người phải lấy từ môi trường thức ăn, nước uống, khí ô-xi và thải ra phân, nước tiểu, khí các-bô-níc để tồn tại.

Xem chi tiết
  • Thế nào là quá trình trao đổi chất ?

Trả lời

Trao đổi chất là quá trình cơ thể lấy thức ăn, nước, không khí từ môi trường và thải ra môi trường những chất thừa cặn bã.

Xem chi tiết

Khoa học 4

Bài tiếp theo: Trao đổi chất ở người (tiếp theo)


Trả lời

© 2024 Yoga Newclip - Theme by WPEnjoy