Những hình ảnh hiếm thuở sơ khai “Cửa Thượng Tứ” – Kinh thành Huế

Ảnh hài hước: Thánh buôn lậu

Những hình ảnh hiếm thuở sơ khai “Cửa Thượng Tứ (Đông Nam Môn) – Kinh thành Huế trước và sau khi bị Việt Cộng bỏ bom năm 1968.

Ảnh hài hước: Thánh buôn lậu

Ảnh hài hước: Thánh buôn lậu

 

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.