Luyện tập trang 40 – Toán lớp 4

Luyện tập trang 40 – Toán lớp 4

Luyện tập trang 40 – Toán lớp 4. Bài học giúp học sinh củng cố về kỹ năng thực hiện phép cộng, phép trừ và biết cách thử lại phép cộng, phép trừ. Giải bài toán có lời văn về tìm thành phần chưa biết của phép cộng hoặc phép trừ.Toán lớp 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

Video bài giảng:

Bài 1 (Luyện tập trang 40 – Toán 4)

Thử lại phép cộng:

 

Luyên tập trang 40 - Toán 4

Muốn thử lại phép cộng ta có thể lấy tổng trừ đi một số hạng, nếu được kết quả là số hạng còn lại thì phép tính làm đúng.

b. Tính rồi thử lại (theo mẫu):

35462 + 27519 ;       69108 + 2074 ;          267345 + 31925.

Bài giải

Xem chi tiết

Bài 2 (SGK Toán 4 trang 40)

Thử lại phép trừ:

Toan luyen tap trang 40 - lop 4

Muốn thử lại phép trừ ta có thể lấy hiệu cộng với số trừ, nếu được kết quả là số bị trừ thì phép tính làm đúng.

b. Tính rồi thử lại (theo mẫu):

4025 – 312 ;          5901 – 638 ;           7521 – 98.

Bài giải

Xem chi tiết


Bài 3 (SGK Toán 4 trang 40)

Tìm x:

a) x + 262 = 4848 ;        b) x – 707 = 3535

Bài giải

Xem chi tiết

Bài 4 (SGK Toán 4 trang 40)

Núi Phan-xi-păng (ở tỉnh Lào Cai) cao 3143m. Núi Tây Côn Lĩnh (ở tỉnh Hà Giang) cao 2428m. Hỏi núi nào cao hơn và cao hơn bao nhiêu mét ?

Bài giải

Vì 3143m > 2428m, nên núi Phan-xi-păng cao hơn núi Tây Côn Lĩnh.

Số mét núi Phan-xi-păng cao hơn núi Tây Côn Lĩnh là:

3143 – 2428 = 715 (m)

Đáp số: 715 mét

Xem chi tiết

Bài 5 (SGK Toán 4 trang 40)

Tính nhẩm hiệu của số lớn nhất có năm chữ số và số bé nhất có năm chữ số.

Bài giải

Số lớn nhất có năm chữ số là: 99999

Số bé nhất có năm chữ số là: 10000 

Tính nhẩm ta được: 99999 – 10000 = 89999

Kết quả là: 89999

Xem chi tiết

Toán lớp 4

Bài tiếp theo: Biểu thức có chứa hai chữ


Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.