Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài – Tiếng Việt 4

cach-viet-ten-nguoi-ten-dia-li-nuoc-ngoai

Categories :

Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoàiLuyện từ và câu lớp 4. Mục tiêu bài học yêu cầu nắm được quy tắc viết tên người, tên địa lí nước ngoài. Biết vận dụng quy tắc đã học để viết đúng những tên người, tên địa lý nước ngoài phổ biến, quen thuộc.Luyện từ và câu lớp 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

1. Phần nhận xét:

1.1 Đọc các tên người, tên địa lí nước ngoài sau đây:

– Tên người: Lép Tôn-xtôi, Mô-rít-xơ Mát-téc-lích, Tô-mát Ê-đi-xơn

– Tên địa lí: Hi-ma-lay-a, Đa-nuýt, Lốt Ăng-giơ-lét, Niu Di-lân, Công-gô.

1.2. Biết rằng chữ cái đầu mỗi bộ phận tạo thành các tên riêng nói trên đều được viết hoa, hãy nêu nhận xét về cấu tạo và cách viết mỗi bộ phận trong tên riêng nước ngoài.

Gợi ý:

– Mỗi bộ phận trong tên riêng nước ngoài gồm mấy tiếng ?

– Cách viết các tiếng trong cùng một bộ phận tên như thế nào ?

Trả lời

Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài

Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài - Tiếng Việt 4

Xem chi tiết

1.3. Cách viết một số tên người, tên địa lí nước ngoài sau đây có gì đặc biệt ?

– Tên người: Thích Ca Mâu Ni, Khổng Tử, Bạch Cư Dị.

– Tên địa lí: Hi Mã Lạp Sơn, Luân Đôn, Bắc Kinh, Thụy Điển.

Trả lời

Viết giống như viết tên riêng tiếng Việt Nam. Tất cả các tiếng đầu viết hoa: Bạch Cư Dị, Luân Đôn,..

Xem chi tiết

Video bài giảng:

2. Ghi nhớ:

– Khi viết tên người, tên địa lí nước ngoài, ta viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó. Nếu bộ phận tạo thành tên gồm nhiều tiếng thì giữa các tiếng cần có gạch nối.

– Có một số tên người, tên địa lí nước ngoài viết giống như cách viết tên riêng Việt Nam. Đó là những tên riêng được phiên âm theo âm Hán Việt.


3. Phần luyện tập:

Bài 1 (SGK Tiếng Việt 4 trang 79)

Đọc đoạn văn sau rồi viết lại cho đúng những tên riêng trong đoạn:

Gia đình ông Giô-dép lại chuyển về ác-boa để lu-i paxtơ có thể tiếp tục đi học. ác boa là một thị trấn nhỏ, không có những lâu đài đồ sộ, nguy nga, chỉ thấy những ngôi nhà nhỏ bé, cổ kính và những vườn nho con con. Dòng sông quy-dăng-xơ hiền hòa lượn quanh thành phố với những chiếc cầu trắng phau.

Theo Đức Hoài

Bài làm

Những tên riêng cần viết lại cho đúng:

Ác-boa, Lu-i Pa-xtơ; Ác-boa; Quy-đăng-xơ

Xem chi tiết

Bài 2 (SGK Tiếng Việt 4 trang 79)

Viết lại những tên riêng sau cho đúng quy tắc:

– Tên người: anbe anhxtanh, crítxtian anđécxen, iuri gagarin.

– Tên địa lí: xanh pêtécbua, tôkiô, amadôn, niagara.

Bài làm 

Viết lại các tên riêng đúng quy tắc:

– Tên người:  An–be Anh–xtanh, Crít-xti-an An-đéc-xen, I-u-ri Ga-ga-rin.

– Tên địa lí:  Xanh Pê-téc-bua, Tô-ki-ô,  A- ma-dôn,  Ni-a-ga-ra.

Xem chi tiết

Bài 3 (SGK Tiếng Việt 4 trang 79)

Trò chơi du lịch: Thi ghép đúng tên nước với tên thủ đô của nước ấy.

Bài làm

Quốc gia Thủ đô
Việt Nam Hà Nội
Nga Mát-xcơ-va
Nhật Bản Tô-ki-ô
Đức Béc-lin
Pháp Pa-ri
Trung Quốc Bắc Kinh

Xem chi tiết

 

Luyện từ và câu 4Leave a Reply