Phép trừ – Toán lớp 4

Toán lớp 4: Phép trừ

Categories :

Phép trừ – Toán lớp 4 trang 39. Chương hai: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình họcToán lớp 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

Hướng dẫn giải chi tiết Toán lớp 4.

I. Kiến thức trọng tâm của phép trừ

Một. 865279 – 450237 =?

Đặt tính rồi tính:

Phép trừ - toán lớp 4

Trừ theo thứ tự từ phải sang trái:

– 9 trừ 7 bằng 2, viết 2

– 7 trừ 3 bằng 4, viết 4

– 2 trừ 2 bằng 0, viết 0

– 5 trừ 0 bằng 5, viết 5

– 6 trừ 5 bằng 1, viết 1

– 8 trừ 4 bằng 4, viết 4

Vậy: 865279 – 450237 = 415042

b. 647253 – 285749 = ?

Đặt tính rồi tính:

Phép trừ - toán lớp 4

Trừ theo thứ tự từ phải sang trái:

– 13 trừ 9 bằng 4, viết 4 nhớ 1.

– 4 thêm 1 bằng 5 ; 5 trừ 5 bằng 0, viết 0.

– 12 trừ 7 bằng 5, viết 5 nhớ 1.

– 5 thêm 1 bằng 6 ; 7 trừ 6 bằng 1, viết 1.

– 14 trừ 8 bằng 6, viết 6 nhớ 1.

– 2 thêm 1 bằng 3 ; 6 trừ 3 bằng 3, viết 3.

Vậy: 647253 – 285749 = 361504

Video bài giảng:

[nhúngyt] https://www.youtube.com/watch?v=dp3WEE6PnpI[/embedyt]

 

II. Phần bài tập

Bài 1 (SGK Toán 4 trang 40)

Đặt tính rồi tính:

Phép trừ - Toán lớp 4

Bài làm

Bài 1 sách giáo khoa trang 40 toán lớp 4

Xem chi tiết


Bài 2 (SGK Toán 4 trang 40)

Tính:

Bài 2 sách giáo khoa toán lớp 4 trang 40

Hướng dẫn thực hiện:

– Thực hiện phép trừ ngoài vở nháp.

– Điền kết quả tìm được vào bài.

Bài giải

Một. 48600 – 9455 = 39145

65102 – 13859 = 51243

b. 80000 – 48765 = 31235

941302 – 298764 = 642538

Xem chi tiết

 

Bài 3 (SGK Toán 4 trang 40)

Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài 1730km. Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Nha Trang dài 1315km. Tính quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Bài 3 sách giáo khoa toán lớp 4 trang 40

Hướng dẫn thực hiện:

Muốn tính quãng đường từ Nha Trang đến TP Hồ Chí Minh, Ta lấy quãng đường Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh trừ quãng đường Hà Nội đến Nha Trang

Bài giải

Quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến thành phố Hồ Chí Minh là:

1730 – 1315 = 415 (km)

Đáp số: 415 km

Xem chi tiết

 

Bài 4 (SGK Toán 4 trang 40)

Năm nay học sinh của một tỉnh miền núi trồng được 214800 cây, năm ngoái trồng được ít hơn năm nay 80600 cây. Hỏi cả hai năm học sinh của tỉnh đó trồng được bao nhiêu cây ?

Hướng dẫn thực hiện:

– Tìm số cây trồng năm ngoái: số cây trồng năm nay trừ 80600 cây.

– Số cây trồng cả hai năm: lấy số cây trồng năm nay cộng số cây trồng năm ngoái.

Bài giải

Bài 4 sách giáo khoa toán lớp 4 trang 40

Xem chi tiết

 

Toán 4

Bài tiếp theo:Luyện tập trang 40


Bài giảng tham khảo

Leave a Reply