Biểu thức có chứa hai chữ – Toán lớp 4

Biểu thức có chứa hai chữ – Toán lớp 4

Bài học giúp các em học sinh nhận biết và tính được giá trị của một số biểu thức có chứa hai chữ đơn giản.Toán lớp 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

1. Giới thiệu biểu thức có chứa hai chữ

Ví dụ: Hai anh em cùng câu cá. Anh câu được … con cá. Em câu được … con cá. Cả hai anh em câu được … con cá.

Số cá câu được có thể là:

Biểu thức có chứa hai chữ
Video bài giảng:

2. Giá trị của biểu thức

a + b là biểu thức có chứa hai chữ.

  • Nếu a = 3 và b= 2 thì a + b = 3 + 2 = 5 ; 5 là giá trị của biểu thức a + b.
  • Nếu a = 4 và b = 0 thì a + b = 4 + 0 = 4 ; 4 là giá trị của biểu thức a + b.
  • Nếu a = 0 và b = 1 thì a + b = 0 + 1 = 1 ; 1 là giá trị của biểu thức a + b.

Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được giá trị của biểu thức a + b.


3. Bài tập

Bài 1 (SGK Toán 4 trang 42)

Tính giá trị của c + d nếu:

a. c = 10 và d = 25

b. c = 15cm và d = 45cm

Hướng dẫn:

Thay các chữ bằng số rồi tính giá trị của biểu thức.

Bài giải

a) Nếu c = 10 và d = 25 thì c + d = 10 + 25 = 35

b) Nếu c = 15cm và d = 45cm thì c + d = 15cm + 45cm = 60cm

Xem chi tiết

Bài 2 (SGK Toán 4 trang 42)

a – b là biểu thức có chứa hai chữ. Tính giá trị của a – b nếu:

a) a = 32 và b = 20

b) a = 45 và b = 36

c) a = 18m và b = 10m

Hướng dẫn:

Thay các chữ bằng số rồi tính giá trị của biểu thức.

Bài giải

a) Nếu a = 32 và b = 20 thì a – b = 32 – 20 = 12

b) Nếu a = 45 và b = 36 thì a – b = 45 – 36 = 9

c) Nếu a = 18m và b = 10m thì a – b = 18m – 10m = 8m

Xem chi tiết

Bài 3 (SGK Toán 4 trang 42)

Viết giá trị của biểu thức vào ô trống (theo mẫu)

Bài tập 3 trang 42 - Toán lớp 4

Bài giải

Biểu thức chứa hai chữ

Xem chi tiết

Bài 4 (SGK Toán 4 trang 42)

Viết giá trị của biểu thức vào ô trống :

Bài giải

Xem chi tiết

 

Toán 4

Bài tiếp theo: Tính chất giao hoán của phép cộng


Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.