Loạt ảnh về áo “Bà Ba” miền Nam

Ảnh hài hước: Ướt cả quần

Categories :

Sài Gòn 1930 – Nét đặt trưng chiếc “Áo Bà Ba Miền Nam”

Ảnh hài hước: Ướt cả quần

Leave a Reply