Ôn tập các số đến 100000 (tiếp theo) – Toán lớp 4

Ôn tập các số đến 100000 (tiếp theo) – Toán lớp 4. Bài học nhằm mục đích giúp học sinh luyện tính giá trị của biểu thức. Luyện tìm thành phần chưa biết của phép tính và giải toán có lời văn.Toán lớp 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4.

Video bài giảng: Ôn tập các số đến 100000 (tiếp theo)

[
 

Bài 1 (SGK Toán lớp 4 trang 5)

Tính nhẩm:

toan-lop-4

Hướng dẫn thực hiện:

Tính nhẩm bằng cách:

VD 1:  6000 + 2000 – 4000 =

6 nghìn + 2 nghìn – 4 nghìn = 8 nghìn – 4 nghìn = 4 nghìn

Viết như sau:

6000 + 2000 – 4000 = 8000 – 4000 = 4000

VD 2:     21000 × 3 =

Tính nhẩm:   21 nghìn × 3 = 63 nghìn

Viết:   21000 × 3 = 63000

Thực hiện tương tự như trên với các câu còn lại.

Chú ý:

– Nếu biểu thức có dấu ngoặc ( ) thì tính trong ngoặc trước.

– Thực hiện các phép nhân, chia trước; tính phép cộng, trừ sau.

Bài giải

a)

6000 + 2000 – 4000 = 8000 – 4000 = 4000

90000 – (70000 – 20000) = 90000 – 50000 = 40000

90000 – 70000 – 20000 = 20000 – 20000 = 0

12000 : 6 = 2000

b)

21000 × 3 = 63000

9000 – 4000 × 2 = 9000 – 8000 = 1000

(9000 – 4000) × 2 = 5000 × 2 = 10000

8000 – 6000 : 3 = 8000 – 2000 = 6000

Xem chi tiết

 

Bài 2 (SGK Toán lớp 4 trang 5)

Đặt tính rồi tính:

toan-lop-4

Hướng dẫn thực hiện:

Đặt tính dọc rồi tính

Bài giải

Xem chi tiết


Bài 3 (SGK Toán lớp 4 trang 5)

Tính giá trị của biểu thức:

toan-lop-4

Hướng dẫn thực hiện:

– Biểu thức chỉ có phép tính cộng và trừ ta lần lượt tính từ trái sang phải.

– Biểu thức có dấu ngoặc ta tính trong ngoặc trước.

– Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; thực hiện các tính phép cộng, trừ sau.

Bài giải

a) 3257 + 4659 – 1300 = 7916 – 1300 = 6616

b) 6000 – 1300 × 2 = 6000 – 2600 = 3400

c) (70850 – 50230) × 3 = 20620 × 3 = 61860

d) 9000 + 1000 : 2 = 9000 + 500 = 9500

Xem chi tiết

 

Bài 4 (SGK Toán lớp 4 trang 5)

toan-lop-4

Hướng dẫn thực hiện:

– Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

– Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

– Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết,

– Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Bài giải

Ôn tập các só đến 100000 (tiếp theo)

Xem chi tiết

 

Bài 5 (SGK Toán lớp 4 trang 5)

Một nhà máy sản xuất trong 4 ngày được 680 chiếc ti vi. Hỏi trong 7 ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu chiếc ti vi, biết số ti vi sản xuất mỗi ngày là như nhau ?

Hướng dẫn thực hiện:

Đầu tiên ta phải tìm số ti vi sản xuất được trong 1 ngày. Ta lấy số ti vi sản xuất được trong 4 ngày chia cho 4.

Tính số ti vi sản xuất trong 7 ngày, ta lấy số ti vi sản xuất được trong 1 ngày nhân với 7.

Ôn tập các só đến 100000

Bài giải

Các số đến 100000

Xem chi tiết

 

Toán 4

Bài tiếp theo: Biểu thức có chứa một chữ


Trả lời

© 2024 Newclip - WordPress Theme by WPEnjoy