Ôn tập các số đến 100000 (tiếp theo) – Toán lớp 4

Ôn tập các số đến 100000 (tiếp theo) – Toán lớp 4. Nhằm giúp các em học sinh biết tính nhẩm. Thực hiện được tính cộng, trừ, nhân, chia các số có năm chữ số với (cho) số có một chữ số. Biết so sánh các số đến 100000.Toán lớp 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

Hướng dẫn giải chi tiết – Bài: Ôn tập các số đến 100000 (tiếp theo)

Bài tập 1 (SGK Toán lớp 4 trang 4)

Tính nhẩm:

Bài tập 1 toán lớp 4 trang 4

Hướng dẫn thực hiện:

Học sinh có thể nhẩm như sau: 7 nghìn + 2 nghìn = 9 nghìn.

Ghi kết quả: 7000 + 2000 = 9000.

Tương tự với các câu còn lại.

Bài giải

Giải bài tập 1 trang 4

Xem chi tiết

 

Bài tập 2 (SGK Toán lớp 4 trang 4)

Đặt tính rồi tính :

Bài tập 2 toán 4 trang 4

Hướng dẫn thực hiện:

Đặt  tính dọc để thực hiện phép tính

Bài giải


Ôn tập các số đến 100000 (tiếp theo)
Xem chi tiết


Bài tập 3 (SGK Toán lớp 4 trang 4)

Điền dấu >, <, =

Bài 3 toán 4 trang 5

Bài giải

Toán 4 trang 5
Xem chi tiết

 

Bài tập 4 (SGK Toán lớp 4 trang 4)

a) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

65 371; 75 631; 56 731; 67 351

b) Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

82 697; 62 978; 92 678; 79 862.

Hướng dẫn thực hiện:

So sánh các số rồi sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé hoặc từ bé đến lớn.

Bài giải


a) Ta thấy:  56 731 < 65 371 < 67 351 < 75 631

Vậy các số đã cho được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

56 731 ; 65 371 ; 67 351 ; 75 631.

b) Ta thấy: 92 678 > 82 697 > 79 862 > 62 978

Vậy các số đã cho được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là :

92 678; 82 697; 79 862; 62 978.

Xem chi tiết

 

Bài tập 5 (SGK trang 5)

Bác Lan ghi chép việc mua hàng theo bảng sau:

Các số đến 100000 (tiếp theo)

a) Tính tiền mua từng loại hàng.

b) Bác Lan mua tất cả hết bao nhiêu tiền?

c) Nếu có 100 000 đồng thì sau khi mua số hàng trên bác Lan còn bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn thực hiện:

Số tiền mua 1 loại hàng = giá tiền khi mua 1 cái (hoặc 1kg) × số lượng đã mua.

Số tiền bác Lan đã mua hàng = số tiền mua bát + số tiền mua đường + số tiền mua thịt.

Số tiền còn lại = số tiền bác Lan có − số tiền bác Lan đã mua hàng.

Bài giải

toan-lop-4

toan-lop-4

Xem chi tiết

 

Toán 4

Bài tiếp theo:Ôn tập các số đến 100000 (tiếp theo)


Trả lời

© 2024 Newclip - WordPress Theme by WPEnjoy