Cách tính chu vi hình vuông trong chương trình toán tiểu học

Cách tính chu vi hình vuông trong chương trình toán tiểu học

Cách tính chu vi hình vuông trong chương trình toán tiểu học. Bài viết này giới thiệu về công thức tính chu vi hình vuông. Nêu một số dạng toán liên quan đến chu vi hình vuông.


I. Hình vuông là gi ?

1. Định nghĩa:

Hình vuông là hình tứ giác đều, tức có 4 cạnh bằng nhau và 4 góc bằng nhau (4 góc vuông).

Hình vuông có cạnh là a. Với a: là số đo cạnh hình vuông.

Hình vuông là gì ?

2. Tính chất của hình vuông:

– Có 4 cạnh bằng nhau.

– Có 4 gốc vuông.

– Có 2 đường chéo bằng nhau, giao nhau tại trung điểm của mỗi đường và vuông góc với nhau.

II. Cách tính chu vi hình vuông:

Chu vi của hình vuông là độ dài đường bao quanh của hình vuông.

1. Công thức tính chu vi hình vuông:

Công thức tính chu vi hình vuông

Muốn tính chu vi hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4

2. Cách tính chu vi hình vuông:

VD 1: Cho hình vuông ABCD có số đo cạnh là 6 cm. Tính chu vi của hình vuông đó ?

Cách tính chu vi hình vuông

VD 2: Cho hình vuông có cạnh bằng 8dm. Tính chu vi hình vuông đó ?

Bài giải

Chu vi hình vuông là:

8 x 4 = 32 (dm)

Đáp số: 32 dm


III. Các dạng toán liên quan đến tính chu vi hình vuông

1. Cho biết độ dài cạnh, tính chu vi hình vuông:

VD: Tính chu vi của hình vuông có cạnh dài 6m.

Bài giải

Chu vi hình vuông là:

6 x 4 = 24 (m)

Đáp số: 24 m

2. Cho chu vi hình vuông, tìm độ dài cạnh:

VD: Tính độ dài cạnh của hình vuông, biết chu vi bằng 60cm.

Bài giải

Cạnh hình vuông là:

60 : 4 = 15 (cm)

Đáp số: 15 cm

3. Cho diện tích hình vuông, tính chu vi hình vuông:

VD: Tính chu vi hình vuông ABCD, biết diện tích hình vuông là 49cm2.

Bài giải

Cạnh hình vuông ABCD là:

49 : 7= 7 (cm)

Chu vi hình vuông ABCD là:

7 x 4 = 28 (cm)

Đáp số: 28 cmBài tham khảo

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.