Phân biệt các kiểu câu thường gặp ở bậc Tiểu học

Phân biệt các kiểu câu thường gặp ở bậc Tiểu họcCác kiểu câu thường gặp ở bậc Tiểu học:

– Ai là gì ?

– Ai làm gì ?

– Ai thế nào ?

Bảng phân biệt các kiểu câu Ai là gì ? Ai làm gì ? Ai thế nào ?

1. Mẫu câu Ai là gì ?

Đặc điểm vị ngữ: 

– Vị ngữ thường được cấu tạo từ danh từ hoặc cụm danh từ.

– Luôn có từ “” đứng trước vị ngữ.

Chức năng của câu:

Dùng để giới thiệu, nêu định nghĩa, nhận xét về con người, sự vật, sự việc nào đó.

Ví dụ:


2. Mẫu câu Ai làm gì ?

Đặc điểm vị ngữ:

Vị ngữ thường được cấu tạo từ động từ hoặc cụm động từ.

Chức năng của câu:

Dùng để kể về hành động, hoạt động của con người, sự vật, sự việc ở chủ ngữ.

Ví dụ:

3. Mẫu câu Ai thế nào ?

Đặc điểm vị ngữ:

Vị ngữ thường được cấu tạo từ tính từ hoặc cụm tính từ.

Chức năng của câu:

Dùng để miêu tả các đặc điểm, tính chất, trạng thái của con người, sự vật, sự việc ở chủ ngữ.

Ví dụ:Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.