Bí mật khủng khiếp

Truyện cười

BÍ MẬT KHỦNG KHIẾP

Thằng bé bán báo vừa đi vừa rao lớn:

– Bí mật khủng khiếp đây ! Đã có năm mươi nạn nhân ! Mua báo không ông ?

Ông khách qua đường mua một tờ, xem lướt qua:

– Này, thằng nhóc kia, làm gì có bí mật với nạn nhân nào ?

Thằng bé đi vội và quay lại nói:

– Đó chính là bí mật khủng khiếp mà ông là nạn nhân !

– !!!!!!

– Báo đây ! Bí mật khủng khiếp, đã có năm mươi mốt nạn nhân …. Báo đây … !!!

newclip.net

Trả lời