Các mức phạt dành cho xe máy

MỨC PHẠT CÁC LỖI CƠ BẢN CỦA XE MÁY
1.Không xi nhan khi chuyển làn: 100.000 – 200.000 đồng.
2. Không xi nhan khi chuyển hướng: 400.000 – 600.000 đồng.
3. Chở theo 02 người: 200.000 – 300.000 đồng.
4. Chở theo 03 người 400.000 – 600.000 đồng. (tước Bằng từ 01 – 03 tháng)
5. Không xi nhan, còi khi vượt trước: 100.000 – 200.000 đồng.
6. Dùng điện thoại, thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính): 600.000 – 01 triệu đồng (tước Bằng từ 01 – 03 tháng).
7. Sai làn: 400.000 – 600.000 đồng.
8. Vượt đèn đỏ: 600.000 – 01 triệu đồng (tước Bằng từ 01 – 03 tháng).
9. Đi ngược chiều: 01 – 02 triệu đồng.
10. Đi vào đường cấm: 400.000 – 600.000 đồng.
11. Không gương chiếu hậu: 100.000 – 200.000 đồng.
12. Không mang GPLX: 100.000 – 200.000 đồng.
13. Không có GPLX: 800.000 đồng – 1.2 triệu đồng.
14. Không mang đăng ký xe: 100.000 – 200.000 đồng.
15. Không có đăng ký xe: 300.000 – 400.000 đồng.
16. Không có hoặc không mang bảo hiểm: 100.000 – 200.000 đồng.
17. Không đội mũ bảo hiểm: 200.000 – 300.000 đồng.
18: Vượt phải: 400.000 – 600.000 đồng.
19. Dừng, đỗ không đúng nơi quy định: 200.000 – 300.000 đồng.
20. Có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc dưới 0.25 mg/1 lít khí thở: 02 – 03 triệu đồng (tước Bằng từ 10 – 12 tháng).
21.Nồng độ cồn vượt quá 50 mg đến 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0.25 đến 0.4 mg/1 lít khí thở: 04 – 05 triệu đồng (tước Bằng từ 16 – 18 tháng).
22. Nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0.4 mg/1 lít khí thở: 06 – 08 triệu đồng (tước Bằng từ 22 – 24 tháng).
23. Chạy quá tốc độ quy định từ 05 đến dưới 10 km/h: 200.000 – 300.000 đồng.
24. Chạy quá tốc độ quy định từ 10 đến 20 km/h: 600.000 đồng – 01 triệu đồng.
25. Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h: 04 – 05 triệu đồng (tước Bằng từ 02 – 04 tháng).
26. Thay đổi màu sơn: 100.000 – 200.000 đồng.
newclip.net

Trả lời