Kỳ quan Thế giới: Butrinti

Thành phố Butrinti là một thành phố cổ được xây dựng theo kiến trúc cổ La Mã. Từ thời tiền sử và là địa phận của giáo hội và cùng là thuộc địa của người Hy Lạp. Trong thời kỳ Butrinti bị người Byzantin chiếm, Butrinti phát triển thịnh vượng. Nhưng sau cuộc xâm lược của người Venetian, thành phố bị bỏ hoang phế vào cuối thời Trung cổ. Một số vùng đã trở thành đầm lầy, khu vực khảo cổ hiện nay là nơi chứa nhiều di vật đại diện cho các thời kỳ phát triển của thành phố.

newclip.net

Trả lời